La meg bestemme selv!

Takket være mange kamper lever vi i et land med høy grad av likestilling. Kvinner kan stemme, jobbe, bli hva de vil, tjene i militæret og kle oss som vi vil. Det høres så rart ut gjør det ikke? At disse tingene er enorme fremsteg og ikke sier seg selv?

Dessverre er det fortsatt mange områder som kunne vært bedre. Kvinner og menn får ikke lik lønn for likt arbeid, vi blir mer syke, vi gjør mer arbeid i hjemmet og det å få barn bremser karrierene våre. Staten prøver å legge til rette for at dette skal endres, men er det faktisk mulig å få 100% likestilling?

Jeg mener nei. Jeg mener at det ikke blir likestilling før menn kan føde barn og amme, og det vet vi jo at aldri vil skje. Vi tullet noen ganger med dette hjemme da bekkenet verket og halsbrannen stoppet nattesøvnen; “du tar neste, ikkesant kjære”?

Jeg er hverken ammehjelper, helsesøster eller politiker, men jeg er en mor som har brukt enorme ressurser på å både bli gravid, gå gravid, føde og ernære mitt barn. Jeg har også et stort engasjement for amming, særlig etter å ha studert morsmelkens magi i mine studier i ernæring. Derfor provoserer denne saken meg enormt!

Ny permisjonsordning

Nå har regjeringen bestemt at permisjonen skal deles i tre, det vil si vi skal ha rett til like mange uker. Kvinnen får 15 uker, mannen får 15 uker og den såkalte fellesperioden er 16 uker. Tidligere var fedrekvoten på 10 uker. Fellesperioden på 16 uker kan vi bestemme over selv, men resten er forbeholdt henholdsvis mor og far. Tas ikke disse ukene ut faller de bort.

Jeg snakket med en av mine gravide venninner her om dagen og hun var fortvilet. Her satt jeg med Lykke på puppen, snart 6 måneder. Hun blir fortsatt fullammet, og hadde jeg hatt en A4 familiesituasjon og født under de nye reglene hadde jeg hatt knappe 5 uker å få Lykke over på fast føde og mindre melk. Min venninne vil måtte ut i jobb når barnet er 7 måneder, 6,5 dersom barnet kommer to uker over termin. Dette er rett og slett ikke forenelig med å fullamme til 6 måneder. Du vil kanskje argumentere for at hun kan begynne med mat før, men dette bør hun kun gjøre dersom hun og barnet ønsker det, ikke fordi hun må.

Politikerne mener den nye ordningen fremmer likestilling, og mener det ikke vil gå ut over ammingen. Min venninne vil sannsynligvis måtte ta ut ulønnet permisjon for å følge de norske rådene angående ernæring for spedbarn. Er det likestilling?

Amming i nasjonen Norge

I Norge er vi ekstremt opptatt av å amme, med god grunn. Amming fremmer helse hos både mor og barn, både på kort- og lang sikt. Det er godt etablert gjennom mange års forskning.

At kvinner ammer er så viktig for nasjonen Norge at Gro Nylander i 2016 ble utnevnt som kommandør av Den Kongelige Norske St. Olav Orden for hennes arbeid for å fremme amming. Helsedirektoratet anbefaler at barn fullammes til 6 måneder så lenge mor og barn trives med det, og at morsmelk skal være hovednæringen det første året av barnets liv. Verden helseorganisasjon anbefaler amming i MINST to år!

Det er ulovlig å reklamere for morsmelkerstatning og det skal tilrettelegges for at kvinner skal kunne amme i barnets første leveår. Om du ikke har fått det med deg nå; Norge har lyst til at kvinner skal amme. Mange vil nok si at Norge har lagt et stort press på norske kvinner her. Har politikerne glemt det?

Helt om dagen, helt om natten

I denne artikkelen siteres Likestillings- og diskrimeringsombud Hanne Bjurstrøm:

– Jeg tror ikke det er så mange som ammer om natta når barnet er sju måneder, selv om jeg ikke kan utelukke det, sier Bjurstrøm.

Jeg begynte å lure om jeg var den eneste med en baby som hang i puppen flere ganger hver natt? Jeg har jo ikke hørt noe om dette fra helsesøster, at jeg må avvenne nattammingen snart? Jeg spurte i ammehjelpens facebookgruppe og fikk overveldende respons. Her var det ikke bare jeg som var helt om natten nei. Hundrevis av mødre svarte og det var færrest svar på alternativet “sluttet før 7 måneder”. Hvilken kilde Bjurstrøm har nevnes ikke i artikkelen.

Nattamming er forresten viktig for mange da den opprettholder melkeproduksjonen. Da er nivået av prolaktin høyest og brystene blir dessuten tømt regelmessig. For kvinner med lavere melkeproduksjon kan dette være svært viktig. Det viktigste er likevel at mor får nattamme så lenge hun selv ønsker det.

Færre mamma-uker, mindre amming

Nestleder i Jordmorforeningen sier at etterhvert som mors uker går ned, synker ammefrekvensen proporsjonalt. Det bekymrer dem. Helsedirektoratet er tydelig på at mor må ha minst åtte måneder perm for å amme etter anbefalingene.

I Norge er det få kvinner som ikke ønsker å amme, de aller fleste prøver veldig hardt å få det til. Skulle de likevel ønske å gi erstatning, eller måtte gi erstatning, er med en gang mor og far mer likestilt. Da blir det straks lettere for dem å fordele permisjonen likt, dersom de ønsker det. Igjen, dersom DE ønsker det!

Hva med oss som er så heldige å få til amming, har vi ikke rett til å velge selv?

Hva med ammefri?

Det vi har rett på er én time ammefri med lønn opp til barnet er et år dersom vi jobber arbeidsdager på minst 7 timer. Den som tror at ammefri løser alle problemer har nok aldri ammet et barn. Du kan ikke trene en baby til å spise på faste tidspunkter. De trenger pupp når det passer dem. Dessuten er det mange som bor et stykke fra jobb, og det er neppe særlig positivt for far å gå hjemme om det eneste han gjør er å løpe ned til mor på kontoret så baby skal få mat.

Det høres altså fint ut med ammefri, men det er dessverre ikke så lett som det høres ut.

Tar pappa ut sine uker da?

Det som frustrerer meg mest med dette tiltaket er at mye av argumentasjonen går på å forlenge fedrekvoten slik at far faktisk tar ut permisjon. Kanskje burde politikerne undre seg litt over at såpass mange fedre ikke går ut i full pappaperm. Da jeg skrev om dette temaet før vi fikk Lykke var det nettopp dette som ble brukt som argument. Flere skrev at menn ikke turte å be om permisjon, hverken fra kvinnen i sitt liv eller fra sjefen. Så feige menn resulterer i at staten må fordele for oss? Neppe… Erna Solberg sa at hun var skuffet over norske menn som ikke tok ut permisjon. Hvorfor ikke gi kvinner flere rettigheter i arbeidsmarkedet i stedet for å forkorte permisjonen deres?

Pose og sekk

Jeg har aldri vært noen fan av fedrekvoten, rett og slett fordi jeg mener familier bør få bestemme selv. Jeg driver min egen bedrift og økonomisk hadde det passet best for oss at jeg jobbet. Hadde vi kun tenkt profitt og likestilling kunne jeg gitt far fellesukene, og jeg kunne gått ut i arbeid da Lykke var tre måneder. Det kunne jeg fint bestemt. Jeg har gått glipp av store inntekter ved å være hjemme. Ikke bare har vi likevel valgt at jeg skal være hjemme, far tok fri i hele sommer for å være sammen med oss. En investering verdt mer enn vi kan måle i penger. Vi har verdens rauseste permisjonsordning, nettopp for å fremme helse til våre små skatter. Jeg er så takknemlig for denne tiden, og den skal aldri tas for gitt.

Skulle jeg gjerne hatt i pose og sekk, selvfølgelig! Jeg elsker jobben min og jeg elsker å være mamma som ammer! Men jeg er ingen superkvinne, og det å få barn tar på!

Menn er flotte, omsorgsfulle og så viktige for barna våre. De kan bysse, lese, leke, stelle, skifte bleier, bade, leke borte-tittei, synge og kle på. Men de har ikke pupper og dermed vil vi aldri oppnå full likestilling uten at det går på bekostning av den fremtidige nasjonens helse.

Jeg har ønsket meg barn, jeg har valgt å få et barn, la meg nå få ta vare på barnet mitt. Likestilling for meg er at jeg som kvinne får velge, og akkurat nå velger jeg amming.

Hilsen Mamma til Lykke på snart 6 måneder som elsker pupp, mamma og pappa <3

Her kan du skrive under en underskriftskampanje om at foreldre bør få velge selv, og her finner du en facebookgruppe som jobber med å vekke politikerne.

PS: Selv om dette innlegget fremmer amming vil jeg bare nevne at jeg ikke i noen grad ønsker å rakke ned på mødre som gir barnet morsmelkerstatning. Jeg ønsker kun å fremme våre rettigheter til å velge selv. Du er en like god mamma om du ikke ammer (kan ikke få sagt dette nok), og du burde uansett få selv velge hvor mye av permisjonen du ønsker å ta ut.

87 kommentarer
  1. Heilt einig med deg.du skriv mykje bra😊ventar sjølv mitt fyrste barn om få veker og dei nye reglane vert gjeldande for meg.eg ska ta ut ulønna permisjon etterpå.syns da er for tidleg å gå tebake i jobb når ungen er 7 mnd.

  2. Åh jeg blir så provosert 😤 Minste jenta mi er nå 11 mnd og heldigvis har jeg ikke en jobb å gå tilbake til.
   Det skulle jo ikke vært en «heldigvis situasjon» å ikke ha en jobb etter endt permisjon. Men hun får pupp i veldig stor grad fremdeles og hadde vi vært under de nye reglene og jeg hadde hatt jobb, ja da hadde hverken hun eller jeg hatt det særlig bra.
   Hvorfor er det greit å frata både mor og barn denne tiden som vi trenger så sårt? Er det det vi kaller likestilling? Jeg føler ikke at jeg får rettigheter, men at jeg blir fratatt retten til å være en mor og en omsorgsperson som ikke far kan erstatte.. uansett hvordan man vrir og vender på det.
   Ja, noen føler ikke behov for den tiden og kan knapt vente med å få både pupp og hverdag tilbake. Andre ammer kanskje ikke i det hele tatt, og da kan det kanskje føles helt greit at pappa overtar etter noen mnd.
   Men hva med de mødrene som virkelig trenger den tiden med barna. Og ikke minst de barna som virkelig trenger mammaen sin. Jeg hadde mistet melken for lenge siden om jeg måtte stresse og bekymre meg for at hun måtte tilvennes flaske og få i seg mer fast føde.
   Jeg fullammet til hun var 7-8mnd. Hun brakk seg av flaske og nektet å spise. Men jeg trengte ikke å bekymre meg. Jeg trengte ikke å stresse hverken meg selv eller ungen min. Hun har fått lov til å ta imot mat i sitt tempo. Ikke slik politikerene mener hun skal.
   Nei dette er bare trist. Og vi mødre burde kanskje blitt mye strengere og flinkere til å si ifra at dette IKKE er greit! La OSS velge!!!

  3. Nå kjenner jeg at jeg ble både frustrert å lei meg!! Skal ha mitt første barn til vinteren, og er bekymret hvordan vi skal få til å løse det. Håper ikke det her går igjennom! Vi som foreldre vil bestemme selv, mener nå jeg.

  4. Katinka: Uff det skjønner jeg Katinka 🙁 det har dessverre allerede gått gjennom, men mange jobber for å prøve å endre det! Utrolig frustrerende at de ikke tenker mer helhetlig! stor klem <3

  5. Mia: Å, du er inni hodet mitt!

   “Jeg føler ikke at jeg får rettigheter, men at jeg blir fratatt retten til å være en mor og en omsorgsperson som ikke far kan erstatte.. uansett hvordan man vrir og vender på det.”

   Kunne ikke sagt dette bedre selv! Jeg begynte faktisk selv å miste melken på grunn av stress blant annet, ikke greit å være nybakt mamma som det er ekstremt mange krav til.
   Om du hadde måttet stresse med mat er jeg helt sikker på at det ville virket mot sin hensikt og kanskje gitt henne spisevegring senere. La oss velge ja <3

  6. Ikke ofte jeg kommenterer på en blogg, men har aldri vært mer enig. Du får det sagt og begrunner så godt!
   Pappaer er gull verd, men de mangler dessverre pupper med melk for å kunne gjøre full nytte for seg 😂
   Helt utenkelig at jeg skulle måttet gå på jobb om 1 uke liksom.. mine tvillinger er straks 7 mnd og ammes enda hyppig og det ønsker jeg å gjøre så lenge de vil💗💙

  7. Så enig i det du sier! Er gravid i uke 16 nå, etter 3 runder med iVF, over 120 sprøytestikk, 3 egguttakk osv osv… hvordan kan de liksestille det når det er vår kropp som går igjennom alt dette? Jeg blir fortvilt. Gruer meg allerede til å forlate min lille baby som jeg har drømt om i så mange år. Pappa er pappa og mamma er mamma. Man kan ikke likestilles her! Føler det er så urettferdig ! Og kjenner jeg blir provosert av andre som mener det motsatte,men vet jo at alle må få ha sin mening 😉 det bare er kjedelig!

  8. Jeg er så enig med deg, Helene. Blir helt oppgitt! Det verste er jo det at 3 av ukene til mor er før barnets termin, og mennene får to uker når barnet er født. Det vil si at vi har tre uker mindre med barnet, hvis det kommer til termin, og mennene har nå fått 5 uker mer fra staten samt at de har de 2 ekstra ukene når det er født. De får altså flere uker med barnet enn mammaen med de nye reglene. Helt sykt. Jeg mener at vi går gjennom 9 måneder med ubehag og slit og bør da ha minst 9 måneder fredet etter fødsel. Det er vi som går gravide, føder og ammer. Menn og kvinner er ikke like, men vi utfyller hverandre og barnet har godt av å ha begge i sitt liv, men på hver sin måte og til hver sin tid. Jeg fikk barn før de nye reglene og er glad for det, tar jo i tillegg tre måneder ulønnet nå. Jeg ønsker ikke at hun skal begynne i barnehagen før hun er over ett år. Neste barn så skal vi begynne å spare til ulønnet permisjon allerede lenge før jeg blir gravid igjen, bare for å ha muligheten til å bestemme selv uten å bekymre seg for økonomi. Men dette skaper jo da et klasseskille, de kvinner som har råd og mulighet til å ta ulønnet og de som ikke har det. I tillegg taper vi pensjon når vi tar ulønnet samt feriepenger, så vi blir jo igjen svekket her.
   Likestilling kan kjempes for der vi kan likestilles, ikke der det kommer til biologi og fysikk. De kunne gitt pappaer 5 ekstra uker, men ikke ta fra fellesperioden, det blir feil.

  9. Så så enig!!
   Vesla her sov natten igjennom fra 2mnd -6mnd. Så plutselig ville hun ha pupp både 2 og 3 ganger om natten. Hun er straks 8mnd. Å nattamme, ha full kontorjobb 1 time unna hjemmet er overhodet ikke forenlig! Man blir en ineffektiv kontorrotte og surt mammatroll når man kommer hjem igjen. Heldigvis kan jeg jobbe hjemmefra og har gjort det 30% siden vesla var 6 uker og får derav 3mnd lenger hjemme. Men uavhengig av det; permisjonen nå er latterlig! Hadde slik fordeling for 5 år siden med eldste og vi JUBLET over endringen tilbake til 10 uker til far – så føler med alle som påvirkes av den nye ordningen. Vesla er en ordentlig pappadalt, spiser flaske om mor er tom men om mor er i nærheten når hun er sulten så er det ikke snakk om fra hennes side at pappa skal gi flasken.

  10. Så godt skrevet! Jeg ammer fremdeles sønnen min på snart 11 mnd en del, ca 6 ganger i døgnet. Vi er heldigvis så heldige at jeg kan ta ulønnet permisjon for å være med sønnen min lenger uten å måtte ut i jobb. Jeg kan ikke en gang se for meg hvordan det ville vært dersom jeg var tvunget ut i jobb tidlig slik som den nye ordningen krever. Sønnen min er 8 uker prematur og jeg mistet de tre ukene med permisjon man får før barnet er født, det har vært andre helsemessige utfordringer som har krevd sykehusinnleggelse, oppfølging og en noe tregere motorisk utvikling hos sønnen min – ammingen har vært superviktig for oss! Jeg blir uvel av å tenke på hva som skulle skjedd om jeg fikk han etter denne ordningen trådde i kraft. Pappa?n er helt super han altså, men han er pappa. Jeg er mamma. Det er en forskjell.

  11. Hei. Lenge siden jeg har kommentert nå, beklager, selv om jeg har fått lest litt her og der. Men nå er jeg tilbake 🙂
   Er så enig med deg! Nå ammet ikke jeg, fordi barnet ikke klarte å ta pupp. Så endte med pumping og flaske.. men pumping tar også mye tid. Så selv om jeg kunne pumpet dagen før feks og hatt i kjøleskap, så måtte jeg jo ha pumpet mens jeg evt var på jobb også. For å ikke eksplodere 😉 Og når man kun pumper så nytter det ikke akkurat med håndpumpe. Jeg pumpet vel fort 45min i slengen hver 3-4 time. Hadde ikke funket med 1t ammefri på 7 timer. På slutten av pumpeperioden kunne det vel gått, for pumpet i 10 mnd, og pumpet til slutt bare et par ganger per dag.. men likevel.
   Ang mat om natten så drakk vår lille flaske på natten til hun var nesten 1 år. To måltider til hun var sikkert 7-8mnd, også ett måltid til hun var nesten 1år (eller kanskje litt over). Og småvåknet generelt en del også i løpet av natten.
   En annen ting er at min mann driver eget firma og ikke bare kan forsvinne fra jobben i mange uker, og endte derfor med å ta 2 dager perm i uken. Dermed måtte jo jeg være hjemme mesteparten av tiden uansett. Og vi tapte dessuten mye penger på denne løsningen, da han tjener mye bedre enn meg.
   Det at de øker pappapermen er for meg veldig fortvilende. Vi slet nok denne runden.. får vi et barn til så blir det nok til at han tar perm en dag i uken, eller må droppe den helt. Det blir rett og slett for mange uker for oss. Og det blir bare rot om jeg skal fly frem og tilbake til jobb, mens han skal deler opp permen i 2 uker her, og 2 uker der. Hadde vært så mye enklere om vi fikk bestemme selv! Han hadde fortsatt tatt perm, men hadde vært enklere for oss å tilpasse permen til vår hverdag.

  12. Den nye permisjonsordningen opplever jeg som det motsatte av likestillingstiltak. Den sørger for at de som følger rådene som er til beste for barnet (amming) taper på det økonomisk både i dag, fordi mor må ta ut ulønnet permisjon, og i fremtiden fordi mor taper pensjonspoeng.

  13. Hilde: Nettopp! Det er utrolig trist rett og slett! Vi jobber jo så hardt for å få kvinner til å amme, også skal vi plutselig jobbe mot det igjen og unnskylde med at mange ikke ammer så lenge. Gratulerer, nå vil enda færre følge rådene… 🙁

  14. D: Så koselig <3 <3
   Eh, vil vel si at pumping tar langt mer tid, heia deg! Er ikke bare bare å pumpe mens du holder på med alt mulig annet heller synes jeg, jeg får i hvert fall mer melk om jeg slapper av, puster og gjerne tenker på bebis, hehe.
   Skjønner ikke hva de har tenkt jeg...

  15. Therese R: Først og fremst; gratulerer sååå masse <3 skjønner kjempe godt at du blir fortvilet av dette, det er bare ikke greit!! håper du klarer å nyte masse masse selv om, du har så mye å glede deg til <3

  16. Anne: Baby vet best, og de vet hva de trenger! Utrolig trist utvikling dette her, jeg håper virkelig de vil høre og snu reglene tilbake. Føler som deg utrolig med de som blir rammet av dette, jeg har mange gravide venninner som er fortvilet!

  17. T: Akkurat, du er mamma, du har puppene og de har baby trengt! Jeg tror at bare stresset av å skulle tilbake i jobb vil være svært negativt 🙁 så heldig babyen din har vært som har deg som mamma <3

  18. Hei hei 🙂 men hva kan jeg som en gang i fremtiden kommende mamma gjøre? Er det noe sted man bli med i kampen mot disse nye reglene?

  19. Kjersti: du kan signere nederst (link i innlegget), dele og eventuelt sende brev til politikere… om du ønske å amme lengst mulig kan du pumpe og fylle fryser med melk, eventuelt spare mest mulig penger så du kan være hjemme lenger. Burde ikke måtte tenke på dette, du burde jo bare få nyte å være gravid!

  20. Synd at foreldre ikke kan få ta valget for seg selv 🙂
   Kjenner mange som er fortvilte nå og jeg forstår de veldig godt…
   Nå må de snart åpne øynene sine og se realiteten før de endrer alt til det verre…
   Bra innlegg!

  21. Jeg gleder meg til å dele permisjonen 50/50 med mannen min, og ammer jeg kommer jeg til å benytte ammefri til å pumpe eller ha besøk av pappa og baby på kontoret. Og jeg gleder meg til den dagen det blir like «kjipt» for unge menn å sitte på jobbintervju som det er for unge kvinner i dag, når en potensiell arbeidsgiver må «frykte» en mulig foreldrepermisjon like mye for unge menn som for unge kvinner. Hilsen kvinne 28, som har fått spørsmål om planer om familieforøkelse på jobbintervju altfor ofte

  22. Helt enig med deg i alle punkter! Veldig godt skrevet😊 Dette har jeg ment helt siden jeg var gravid første gang for 13 år siden. Den gangen var det 6 ukers pappaperm (også da nummer to kom for 10 år siden). Tenk at fedrekvoten er nesten tredoblet på den tiden😳 Synes i et demokratisk land som Norge så bør foreldrene få velge selv. Hvis derimot en arbeidsplass eller mamma skulle nekte pappaen mer enn f eks 6 uker slik det var før, så får det heller være en lov som kan tre i kraft da. Men når begge foreldrene er enige bør de få bestemme selv!
   Bare en ting: Jeg gikk inn på underskriftskampanjen, men synes det så ut som det gjaldt før vedtaket som ble gjort i juni? Eller finnes det en kampanje som pågår nå for å få gjort om på dette?

  23. Helt enig. Og noe som kan gjøre det enda verre er om man føder for tidlig, slik som jeg som fikk min sønn tre måneder for tidlig. Man får ingen ekstra permisjon, det vil si at barnet i verste fall må begynne i barnehagen når det egentlig bare er ni måneder (12 mnd etter fødsel) og overhodet ikke er klar for å slutte å amme. Det er en annen ting som forbauser meg, at når man får premature barn så får man ingen ekstra permisjon, selv om man burde fått like mange uker ekstra perm som barnet er født for tidlig. Tre måneder prematur burde være tre måneder ekstra perm som mor og far selv bestemmer hvem som skal ta. Amming/mating av premature tar lang tid og det er mye ekstra med det siden de ikke klarer å amme eller svelge så godt. Det tok nesten fire måneder før min sønn klarte å svelge et helt måltid uten å miste pusten.

  24. Så utrolig enig! La nå den enkelte familie få velge selv hvordan de vil løse dette! For noen passer det at far tar mer av permisjonen, for andre passer det ikke. Mange mødre bruker dessuten den første tiden av permisjonen på å komme seg etter en for noen svært hard fødsel. Da føles jo denne permisjonen enda kortere! Når man kanskje da i tillegg sliter med å få ammingen til er det jo helt høl i huet at man skal ute å jobbe igjen når kanskje ammingen endelig fungerer og både mor og barn koser seg med det.

  25. Er så enig! Føler at de nye reglene blir nesten diskriminerende mot mødre, særlig ved tanke på at mange ta tar ut ulønnet permisjon. Selv om far er viktig, så går han hverken grsvid, føder eller ammer.
   Jeg er glad for at de nye reglene ikke gjelder meg, det hadde ikke funket her i huset

  26. Fars ekstra 5 uker skulle ikke blitt tatt av mor sin permisjonstid, men bør legges til ukene rett etter fødsel. Da kan far og mor ha en lengre permisjon sammen i den tiden hvor alt er nytt, litt skummelt og følelsesladd.. Uansett hvordan man snur og vender å det, så er mor barnets nr 1, og far en veldig god nr 2. Og det vil jeg tørre og mene uansett om barnet ammes eller er flaskebarn.
   Når man tenker over det så får far, etter den nye ordningen, en lengre foreldrepermisjon enn mor. Hvis man ser bort i fra fellesperioden på 16 uker.
   – Mor får 15 uker.
   – Far får 15 uker + 10 dager med permisjon (som far har rett til, med eller uten lønn) rett etter fødsel
   .. det ble litt tullete skrevet. Ble litt ivrig her jeg sitter og koker 🙂

  27. Så utrolig enig med deg ! Synes hele permisjonen skulle kunne deles som foreldrene vil. Hos noen er det også slik at det er best at pappen er hjemme istedet for mor. Nå har jeg to barn, og skal ikke ha fler. Så for meg spiller det ingen rolle. Men jeg har kost meg sånn hjemme med begge to. Så jeg er veldig glad for at jeg kunne være så mye hjemme. Minste er 6 mnd straks. Pga god økonomi kan jeg være hjemme lenger. Men så er det ikke alle som har den muligheten.
   Men jeg må bare få sagt det at min mor begynte i jobb/praksis da jeg var 5 mnd. 8 timers dager. Hun ammet meg til jeg var over et år. Så det er faktisk mulig 😉

  28. Problemet med å la familier velge selv er at all statistikk viser at kvinnen tar ut tilnærmet maks og mannen nesten minimum. Dette fører i likhet med faktorer som at kvinner i større grad ikke jobber heltid (for å ta seg av barn?) enn menn til at flere menn kommer fortere frem og lengre opp, særlig i det private næringslivet. For eksempel fravær fra kunder og mindre tid til å opparbeide kompetanse sørger effektivt for det. Den utviklingen vil du ikke kunne lovfeste eller kvotere bort uansett, da en privat arbeidsgiver stort sett alltid vil finne et argumet for å forfremme eller ansette den han måtte ønske.
   Som økonom med lang erfaring tror og vet jeg ikke løsningen er å øke pemisjon ytterligere. Selv “verdens rikeste land” har ikke på langt nær dekning for offentlige utgifter som pensjon, andre trygder og velferdsordninger (som f.eks en av verdens desidert lengste og beste fødselspermisjoner) om noen få tiår. Skal vi pushe videre med ting vi ikke har råd til i dag slik at barn og barnebarn risikerer å møte en lang mer “gjerrig” stat enn dagens når de formerer seg eller om de skulle havne i tøffe tider? Jeg mener at vi først bør se på hva vi har til rådighet av penger for og deretter vurdere fordeling.
   La oss anta at vi kan ha en total mengde lik dagens totale pemisjon og vi ender da opp med to “ekstrem-alternativ” og alle kombinasjoner mellom disse. Hvis vi videre antar at maks mammakvote er best for barnet og maks pappakvote er best for likestilling i arbeidslivet er det egentlig bare å velge hva en vil ha.
   Dermed er dette en helt enkelt trade-off mellom “skade på barn ved at mor har kort perm” mot “skade på mors karriere ved at hun har lang perm”…
   Jeg aner selv ikke hva optimal fordeling av slike kvoter er og det vil variere, men hos oss fordelte vi ca. 60-40 og det ser enn så lenge ikke ut som barna har tatt plagsomt skade av det…:)
   Dette kan kanskje høres ut som kynisk økonomprat, men alt her i livet er stort sett valg som både påvirker vår nåtid og våre etterkommernes datid…

  29. Først la meg si meg enig med det du skriver. Er utrolig dumt at permisjons fordeling ikke blir forenelig med amming slik det er anbefalt. Men når jeg leser dette blir jeg lei meg, for min lille gutt er nå 1 1/2 år, han ble født med keisersnitt. Dermed ble melkeprodusksjonen sein, og før jeg reiste hjem var beskjeden fra klinikken; bare gi han flaske. Da jeg kom hjem kom produksjonen for fult, men jeg ignorerte det og kun fortsatte med erstattning. Derfor blir jeg sint og skuffet når helsepersonell gir slike dumme råd til usikre førstegangsmødre. Er jo jordmødrene som skal oppmunte til amming ikke sant? Så langt så mulig ihvertfall. Vi slet mye med å bli gravide så å gå glipp av amming er sårt, spesielt hvis han blir vårt eneste barn(!)
   Når det gjelder permisjonstid, så var nå småen våken om nettene til han var godt over 1 år, og det er jo da slitsomt å gå tidlig på jobb når man er oppe om natta med små babyer selv de som får flaske…

  30. Synes det du skriver er noe unyansert. Du skriver om kamper som er tatt for likestilling, men forstår ikke at denne kampen som har blitt tatt for å i det hele tatt gi pappa og barn tid sammen i permisjon er et stort skritt for likestilling, med gevinst for både menn og kvinner.
   For et par tiår tilbake kunne «familiene bestemme selv». Det resulterte i at kun mor var hjemme, svært få fedre tok noe permisjon i det hele tatt. For å få til en endring i samfunnet på det reguleres av staten. Det var uhørt å be om permisjon for menn på de fleste arbeidsplasser. Nå er disse tankene helt borte på de fleste arbeidsplasser og stort sett tar de fleste pappaer ut hele kvoten sin. Mor blir ikke lenger like lite populær som arbeidssøkende kvinne i 20- og 30-årene som før, da hun ikke kommer til å være borte i 12 måneder etter å ha fått baby.
   Det er ikke anbefalt å fullamme etter seks måneder, de færreste gjør det frem til seks måneder i det hele tatt. Her var det ikke noe problem å bare amme morgen og kveld ved rundt åtte måneder.
   Permisjonen er ikke til for mammaen sin del og for at hun skal kose seg med baby. Den er til for barnet og samfunnet sin del, og det beste for babyen og pappaene er å få tid sammen.
   Skal man tilbake til der «man kan velge selv» vil det føre til at veldig mange færre uker, om ikke noen, vil tas ut av far.

  31. Helt enig. Det kan aldri bli full likestilling så lenge det bare er kvinner som føder barn. Det er en stor og viktig jobb å skape et hjem og ta seg av familien. Vi har mistet mye i samfunnet når det ikke lenger sees på som en fullverdig jobb i seg selv. Her noen linker som kan være av interesse: Hvem støttet kvinnefrigjøringen? https://www.youtube.com/watch?v=sBSiAALhjzE
   Hanne Nabintu Herland-intervju: https://www.youtube.com/watch?v=RNnTFlUyFXE
   http://www.nyhetsspeilet.no/2015/08/feminismen-en-katastrofe/

  32. Flott og viktig innlegg! Her prøver vi faktisk å planlegge å få barn rett før sommerferien slik at vi kan ha minst mulig ulønnet permisjon og fremdeles får 1 mnd mer hjemme.. hvor sykt er egentlig ikke det?!!

  33. Nevis: Jeg tenker også at vi er veldig heldige som har såpass lang perm. For mange hadde det nok vært best om mannen kunne føde og gå gravid også, i dagens samfunn er det heldigvis slik at mange kvinner tjener mer enn sine menn også. Som jeg skrev taper vi økonomisk på at jeg er hjemme lenger, men det er en vurdering vi gjør fordi vi ønsker å følge barnet vårt sine behov.

  34. Kristine: Som jeg skriver blir det ikke likestilling uten at det går ut over behovene til veldig mange barn. Og vi ønsker at flest mulig skal fullamme til 6 måneder, så at mange ikke gjør det nå er ikke et argument. Det er som å si at siden endel fedre ikke tar ut full perm burde vi droppe fedrekvoten. At det gikk fint for deg å jobbe fra 8 måneder er jo fint for dere, men det er dessverre langt fra situasjonen for alle.
   Ved neste barn er faktisk en slik fordeling helt fin for oss da jeg kan jobbe hjemmefra, så dette er ikke en kamp jeg tar fordi det ikke går for meg. Jeg synes det er feil ut i fra vår biologi og hva vi vet via forskning er best for barnet.

  35. Signert! Har aldri tenkt over dette sånn som når jeg leste dette innlegget. Jeg fikk i barn i mars så derfor har jeg egentlig ikke fått med meg helt hva som er det nye. Men fy fader – dette går jo ikke!

  36. Kristine: Jeg har aldri omtalt dette som et overgrep, men jeg synes at den nye ordningen setter likestilling foran det som er best for barnet og det står jeg ved. Handler ikke om å gå på kafé og være hjemme; helt ærlig har jeg aldri jobbet så hardt som etter at jeg fikk barn. Vi er dessverre ikke like, sånn er det.

  37. Så utrolig bra skrevet!! Dette burde alle lese, send det til alle aviser du kan.. noen bør publisere dette!!

  38. Hei leser igjennom det du skriver masse bra poenger her amming er superflott og viktig for barna..
   Men har noen spørsmål og som. I statlig sektor er det ikke lik lønn? Er det forskjellige lønnsvilkår for en mannlig sykepleier vs en kvinne?
   Savner også at du tar opp de positive sidene med at far får større plass inn i barns liv! Da det er mange studier på dette området. Som viser en enorm fordel med at barnet får et like nært forhold som mor under første leve år..
   Og ikke minst at du tar opp spørsmålet om barnets rettigheter!
   Og dra at det ikke blir likestilling for menn kan føde. Blir som også og si en kvinne kan ikke stemme siden hun er mer følelses styrt en menn… (Ikke for og være frekk):)
   Savner i denne debatten. som oftest ender opp i mor er den viktigste omsorgs personen..
   Hvilke rettigheter har barnet? Og ikke mor og far.
   Og mann kan lage problemer av absolutt alt 🙂
   Men min mening rundt amming er som helsepersonell sier rundt 6 måneder kan barnet tilvennes fast føde med morsmelk som tillegg:) og mann har krav på” amme pauser ” da kan man jo Pumpe seg fryse ned melken til dagen etter så kan far gi melken over flaske dagen der på 🙂 jeg har fått hvert “heldig” som har fått tatt lik del av mat rutiner fra barna mine var rundt 3 måneder siden mor mistett melken. Og håper flere fedre vill og får oppleve det…
   Dere kvinner er fantastisk mennesker og fantastisk mødre. Men vis man er litt ærlig så er det vell oftest i norske hjemme” mor som vet best” alltid og far føler seg rett og slett skvist ut.. at de ikke kan noe, at de ikke slipper til. De kan ikke komme med sine meninger eller gjøre ting på sin måte siden mor vet best!
   Ikke ment som surt oppgulp 🙂 bare ønsker og ta andre deler av debatten som jeg føler blir glemt 🙂

  39. Det er sikkert mulig å få til kombinasjon av jobb og amming/pumping for en del mødre/babyer, men som du sier er det faktisk ikke så lettvint og rett fram som det fremstilles. På tross av gode rettigheter til ammefri «på papiret» er det mange grunner til at det blir vanskelig i praksis. Bor man langt unna jobb, er det ikke mulig å få barnet til seg og man må pumpe. Pumping er faktisk ganske mye mer styr enn amming og selv om man har rett til pauser og egnet sted til pumping, er min erfaring at det kan være vanskelig. Det er ikke alle yrker der man kan bestemme over arbeidsdagen sin selv og der muligheten for pauser til bestemte tider er lik null. Jeg har selv kombinert turnusjobbing med amming/pumping fra 12-24 måneder og selv med en velvillig arbeidsgiver, har det krevd mye innsats og resultert i mye melkespreng. Hadde ikke latt seg gjøre fra babyen var 7 måneder. Jeg er redd de nye reglene vil gjøre at kun de mest motiverte for amming vil fortsette når de går tilbake i jobb. Dette er i strid med anbefalingene om amming til minst 12 måneder. Hvis staten ønsker at mødre flest skal følge anbefalingene, bør det legges til rette slik at ikke bare «ammeentusiastene» ammer til 12 måneder.

  40. En ting er likestilling i form av likt lønn for likt arbeid og alt det som vi har fått til i Norge. Men å sammenligne at man aldri får 100% likestilling fordi menn ikke kan gå gravide og å bære frem et barn er bare teit. Fysiologiske ting hos menn og kvinner kan ikke sammenlignes opp mot likestillingsfeltet, det er bare slik man er født. Likevel er jeg enig i at permisjonsordningen bør vær som den er nå, og at 7 måneder er for tidelig for mange å gå ut permisjon. Før permisjonsordningen kan endres, bør også barnehageordningene endres. Man har jo ikke rett på plass før barnet er nærmere 1 år. Skal barnet liksom være alene da, eller skal man ta dem med på jobb? Det er ikke bare bare å springe rundt med barnevogn, dersom man jobber som politi ute i felten, for eksempel.

  41. Silje: Haha, morsomt at du sier det siste! Et par vi kjenner sa akkurat det, at mannen måtte kjøre etter henne på vakt! Her i Oslo er det vel sjeldent en får plass så tidlig som et år en gang :/

  42. Nicholas: Haha, skjønner at du er engasjert i dette, men jeg er rett og slett for “følelsesstyrt” til å kunne svare deg :p

   Jeg tenker at barnets rettighet er vel å få den absolutt beste starten og forskning viser at det er fullamming til 6 måneder, og amming som hovednærings første året. Pappa er kjempe viktig, men det er ikke vist at en pappa som flaskemater gir økt helse hos barnet kontra næringen i morsmelk.

  43. Ingelinn: Uff, kjenner så med deg! Det er bare ikke greit at du ikke fikk bedre oppfølging og hjelp til ammingen!! Du burde ikke blitt sendt hjem før ammingen var i gang, de gikk imot norske regler da de ikke hjalp deg!! Jeg hadde ikke fungert i full jobb nå selv, særlig med reisevei som de aler fleste har, ikke greit!!

  44. Sun: Jeg har akkurat samme redsel, amming skal være det letteste alternativet, det er mye av grunnen til at vi har permisjon og de høyeste ammetallene i verden!! Om jeg hadde måttet ut i jobb før hadde vi måttet stresse lenge før med at Jonna skulle kunne mate, og det har ikke passet her for henne. Dessuten har jeg lyst til å følge rådene når de først passer for oss, så da hadde jeg hatt 4 uker fra nå til å tilvenne mye mer mat. Fungerer ikke så bra i praksis nei…
   Og vi vet jo at stress og amming ikke fungerer sammen, så ja, dette vil garantert redusere ammefrekvensen også vil de måtte reversere reglene om noen års tid. bare synd for alle de det går ut over, gjør meg både sint og lei meg 🙁

  45. Jeg er så enig med deg. Hvorfor i all verden kan man ikke bestemme selv hvordan man vil fordele permisjonen? Ingen er like og det finnes ikke en standardformel som passer alle. Likestilling er vel og bra , men i denne konteksten synes jeg likestillingen har gått for langt.
   Vi tenker å prøve på nummer to fom høsten og den nye permisjonsordningen skremmer meg… Det skal ikke være slik.
   Det barnet vi har nå er nesten 4 år og jeg ammet henne til hun var 2 år, noe jeg er veldig glad for. Hun har vært veldig lite syk og de få gangene hun har vært syk har hun hatt ett kort og mildt forløp. Tror dette er grunnet ammingen. Ja, amming er superviktig for meg.
   Jeg sluttet nattamming da hun var 11 mnd.
   Hun har hele veien tatt morsmelk på flaske og jeg hadde ikke problemer med å miste melka, hadde melk selv om jeg ammet 1-2 ganger i døgnet siste halvår, stort sett var brystene pumpevennlige også, men jeg vet at dette er ingen selvfølge

  46. Jeg syns dette er er naivt innlegg i likestillingsdebatten. Vi har en ekstremt god permisjonsordning her i landet, og jeg ser absolutt et behov for at staten dytter oss i riktig retning. Jeg er sjeldent enig med Solberg, men jeg er også skuffet over at norske kvinner stort sett valgte å beholde mesteparten av permisjonen selv. «Familiene må få velge selv», fungerer tydeligvis ikke, og da støtter jeg staten i at vi trenger føringer, slik at det er barnet og ikke mors følelser/økonomi som styrer fordelingen av denne goden vi har.
   Vi roper høyt om likestilling, men med en gang vi må ofre noe for mannnen, tier vi. Ta et skritt ut av bobla, og prøv å se alle fordelene fremfor ulempene med at barnet skal få tilbragt denne spesielle tiden med far.

  47. Ingunn: Men har du tenkt over at mor kanskje er den viktigste omsorgspersonen den første tiden, i å med at naturen har gjort det slik at det er vi som lager mat til barnet? Å ønske å følge dette naturlige mønsteret (særlig når forskning viser at morsmelk er den beste næringen for barnet) bør vel være lov, og ikke sees som naivt. For oss passer det helt utmerket med så lang pappaperm neste gang, og denne gangen fikk vi jo barn før, så jeg er på ingen måte i en boble. Jeg reagerer fordi Norge prøver å få flere til å amme, og med de nye reglene vil vi garantert se en nedgang, og det støtter jordmorforbundet.

  48. Anette: Så enig! Og bra som du sier; noen får til å pumpe lett og noen ikke, at du må så tidlig tilbake vil nok for mange være et argument for å slutte mye før!

  49. Hvorfor er mor den viktigste omsorgs personen?
   Dere fokusere på den ene negative tingen her!
   Men ingen ønsker og ta og nevne alle de positive tingene med at far faktisk får 15 uker med barnet.
   For det som går igjen og igjen er at det er barnet beste om mor kan være lengst mulig hjemme…
   Men når nyere studier viser at barnet får styrket psykisk helse. Barn har stor fordeler med at begge foreldrene drar like mye av lasset hjemme… Far tar som regel ut permisjonen sin til slutt så er jo ikke slik at barnet ikke får morsmelk de aller viktigste 3-6 måneden..
   Og det er jævelig trist for ungene sin del når far ikke tar ut permisjonen bare for at han ikke vill..

  50. Såå enig med deg! Når det først er slik at kvinner MÅ bære fram barnet og gi det næring, er det helt klart ikke likestilling å dele på ukene. Det blir jo helt bakvendtland!

  51. Først må jeg bare beklage «boble»-kommentaren, den ble skrevet litt i høygraviditetsfølelsenes hete 😅
   Jeg er innforstått med morsmelkens viktighet, men jeg syns dette argumentet overskygger så mange andre viktige argumenterer i denne debatten.
   Dessuten får jeg melka (pub intended) i halsen når dette blir gjort om til et likestillingsangrep (det er denne delen jeg kalte naiv, ikke det at mor ofte er den viktigste omsorgspersonen den første tiden) med menns og kvinners fysiologiske forskjeller som argument. Menn og kvinner blir aldri like, men vi må vite å sette pris på hva de forskjellige kjønnene kan tilby. Mor har (blant annet) pupp, far har svært mange andre viktige egenskaper å tilby en liten baby.
   At far «får» 5 uker mer permisjon enn tidligere, vil jeg påstå at ikke utgjør store forskjeller i ammesjansene. Det er ingenting som hindrer mor å ha de første 6 månedene hjemme sammen med poden. Jeg har forståelse for at overgangen kan bli stor, men det vil den uansett bli. Vi er ekstremt heldige som har tilretteleggingsmuligheter også når vi er tilbake i arbeidslivet, og jeg syns derfor vi har litt for lett for å se begrensningene i stede for å verdsette mulighetene.
   Jeg vil også avslutte med å si at jeg syns argumentet med at «fra naturens side» er vanskelig å forholde meg til. Fra naturens side skulle blant annet homofili vært ugreit, mange kvinner og barn skulle ha dødd i barsel og mange (inkludert meg selv) skulle ikke hatt barn i det hele tatt. Tipper vi er enige om at selv naturen har tatt snarveier/ feil i blant 😊

  52. Jeg skulle egentlig legge meg jeg, men ble så engasjert og med i det du skrevet at jeg ente med å lese alle kommentarene også.
   Er helt enig i det du skriver. Er for at far skal få mer tid hjemme med barnet, men dette burde absolutt ikke bli tatt av mor sin del. Hvorfor kan ikke dette komme når barnet er nærmere 1år f.eks. Datteren vår er snart 3 år, og med henne hadde ikke denne ordningen fungert. Hun nektet flaske fra starten, prøvde med jevne mellomrom bare for å se.. og fast føde var ikke ett tema som fulle måltider når hun var 7mnd. Så i teorien hadde det ikke hjulpet at jeg pumper meg eller brukte erstatning da hun ikke hadde fått det i seg pga hun ikke ville ta flasken. Hva skal man gjøre da?? Jeg jobber selv i helsesektoren, og ammefri er flott det. Men ikke veldig lett å få til i den jobbhverdagen jeg har!!
   Spennende å se hvordan det blir den gangen nr.2 kommer til verden.

  53. … Liten ting jeg glemte i kommentaren over. Ang det med pumping, det er ikke så lett som det høres ut som. Det krever for mange vanvittig mye. I tillegg til at mange ikke får halvparten av mengden melken ut i forhold hvis baby?en selv ammer. Ikke alle pupper som takler det mekaniske for å få ut melken.

  54. Jeg forstår tanken, men det du skriver er i mitt synspunkt uraffinert.
   31 uker eller 7,75 mnd (snitt) er mer enn det WHO og Norge har anbefalt for fullamming, om du har lest hele dokumentet vil du også kunne lese deg til at det anbefales introduksjon om annen mat om barnet 1) viser interesse eller 2) at barnet virker sultent selv etter hyppige brystmåltider dag og natt
   Det virker som om veldig mange har glemt at det ikke er lenge siden far hadde 14 uker lovfestet permisjon i 2014, før dette ble redusert til 10 uker (Høyre liker skattepenger mer enn familier?)
   Om du sjekker tall fra SSB, vil du se at fars permisjon i de aller fleste (mer enn 85%) har fulgt regjeringens tildeling. Dvs, mor får hele fellesperioden.
   I de aller fleste tilfeller er det jo også fornuftig at mor benytter fellesperioden til amming, og eller restituering.
   Men å lage ramaskrik over en økning på 1 uke pappapermisjon over en periode på 5 år. Det er i mine øyne helt bak mål.
   Man får alle muligheter til å følge anbefalinger iht amming. Og man får faktisk ammefri, om man velger å ikke benytte seg av den. Ja da er kanskje ikke amming så sabla viktig for de det gjelder likevel?
   Det man heller burde fokusere på og lage opprop og fokussider på facebook med avstemninger og likes på er å redusere forskjellen i lønnen på de manns/kvinnedominante yrkene.
   For det er jo der forskjellen er i Norge, lik lønn for likt arbeid er allerede i effekt.
   Men så lenge flere kvinner jobber i omsorgsyrker, og flere menn jobber i industri. Så vil andelen menn som tjener mer enn kvinner være høyere, enn om man øker lønna i blandt annet, lærer, førskolelærer, syke/hjelpepleier og lignende.
   Det hadde også frigitt familier til å kunne i større grad bestemme selv over fellesperioden i de tilfeller mor og barn har det bra uten morsmelk.
   Enn å ta den lettvinte og praktiske løsningen som er dagens norm (Han tjener best, derfor er det økonomisk og praktisk at jeg blir hjemme)
   Som vil skape en fortsettelse av at kvinner i (produktiv alder) ikke er like attraktive i arbeidsmarkedet som menn.
   Det er min, statistikk, WHO’s anbefalinger og historiens mening i alle fall.

  55. Jeg har termin nå i august og falt under den nye ordningen. Dette har vært for meg helt uforståelig fra dagen jeg fant denne informasjonen og «ble tvunget» til å velge 80% lønn for å få så lang permisjon som mulig. Allikevel får jeg ikke være hjemme lenger enn til datteren vår er ni mnd. så etter tvunget 80% lønn må jeg gå uten inntekt for å kunne amme lenger/være med barnet. Jeg er også veldig positiv til at pappa skal få mulighet til tid med barnet, men ikke på bekostning av min tid eller ikke minst ammingen.
   Jeg har lang reisevei til jobb og også ledd av muligheten for ammefri. I tillegg har jeg ingen arbeidsplass der det er mulig å amme om jeg ikke skal måtte være nødt til å låse meg inn på toalettet. I tillegg må jo hverdagen til datteren min og min samboer brytes opp hver dag for å sette av tre timer til kjøring og amming. Sier seg selv at det ikke kommer til å skje….

  56. Amen!!
   Venter barn nr2 til våren, å kjenner jeg gruer meg til den korte permisjonen…. det skal jo ikke være slik?
   Mitt første barn fullammet jeg til 6mnd og begynte jobbe ved 8mnd, det var tøft nok, da vi hadde ganske tøffe netter også. Ja vi prøvde at pappa tok henne om natten så jeg fikk sove ut, tror du jeg sov? Lå stressa hele natta med høy puls og våkna for den minste lyd for deretter å ligge å høre på hylgråt fra ei som har slitt mye med magen og ville ha pupp…
   det ligger instinktiv i oss mødre å sove lett når vi har små babyer, for å kunne ta oss av de.
   Og tilslutt vil jeg påpeke; pappa?n hadde kun sine 10 uker, men de har alltid hatt et helt nydelig forhold og samspill. Kun på natta pappa ikke var god nok. Og den dag idag er hun mye mer pappajente enn mammajente😄

  57. OG; jeg vet allerede nå at jeg kommer til å spare av lønna mi til å kunne ta ulønna permisjon. Ikke at jeg har så mye å ta av men.. Blir spennende å se hvordan den statistikken blir etter dette, hvor mange som tar permisjon uten lønn.

  58. Uenig: Jeg har lest hele anbefalingen og støtter meg til den. Som du skriver skal barnet begynne før om barnet er klar for mat, ikke at mamma skal tilbake fra perm. Virker ikke som om du har ammet, overgang til mat skjer ikke på noen uker. Du burde være lagt opp til at anbefalingene følges, slik at flere følger dem

  59. 🙌🙌🙌 Amming kan ikkje likestillast! Og det er ikkje likestilling når mødre må ta ulønna permisjon for å amme, det er så til dei grader det motsatte. Det har gått for langt. Me kan ikjje likestilla vekk biologien.
   Babyar er like forskjellige som oss. Nokon gapar frå fyrste forsøk og maten går ned på høgkant, andre bruker lang tid på å venne seg til fast føde. Det er trist om mødre skal bruke sine siste måneder på å stresse med fast føde.
   Eg ammer framleis på natta og gutten min er 7,5 mnd. I tillegg står han opp kl.4.30-5.00 om morgonen. Eg hadde ikkje hatt kapasitet til å gå på jobb og kva ville ein arbeidsgivar fått att? Ikkje mykje arbeidskapasitet iallefall.
   Håper du publiserer dette ein plass! For dette er bra skreve 🙏

  60. Jeg har ikke rukket å lese alle kommentarene, så mulig noe av det jeg skriver er nevnt.
   Fedrekvoten er et tiltak som skal fremme forhold mellom far og barn. Samt at mange fedre ikke fikk lov eller ikke turte å ta ut permisjon fra sin arbeidsgiver. Nå som denne er pålagt, får flere fedre mulighet til å være mer med sine barn i en periode som er veldig viktig for å knytte gode bånd. Jeg var selv hjemme i 6 måneder med mitt andre barn.
   Når det gjelder amming i denne tiden, så løser man dette ved at mor pumper seg og at far gir dette på flaske. Dette gir ingen negative innvirkninger på melken, så lenge den håndteres riktig.
   Ja, amming fra bryst gir barnet nødvendig nærhet, men når far legger barnet til bart bryst når det får flaske, vil dette være tilstrekkelig.
   Det gjelder å se løsninger på de utfordringene vårt moderne samfunn gir oss, og ikke sette egne begrensninger kun for å holde husmor rollen ved like.
   Du mener at likestilling ikke kan oppnås før mannen kan føde og gi pupp, husk at det er mannen som gir deg muligheten til disse tingene.

  61. Ingunn: Ser alle argumentene dine! Er ikke en lett diskusjon… før ville jeg sagt at alt skulle blitt fordelt hjemme, men jeg synes det er helt greit med pappakvote. Men jeg synes utviklingen er i feil retning, at det er dumt å måtte tilbake så tidlig. Det kan være ganske tungt den første tiden, og det tar en lang stund å være tilbake (for noen). En sårbar tid for mange kvinner og par 🙂

  62. Nicholas: Det er trist for barnet ja, men det betyr ikke at far må ha 15 uker når det passer for de færreste. Og vis gjerne den forskningen som viser at de 5 ukene er viktigere enn amming. Jeg garanterer deg at ammetallene vil gå ned. Fint at du kan se det som uproblematisk og at far da får mate, men det støtter dessverre ikke forskining

  63. Amen!! Det er bra at far har dine uker, men det er ikke alltid at det er det beste for den enkeltes familiesituasjon. Når man får barn, er man så voksen at man bør kunne bestemme selv, hva som passer den enkeltes familie best.

  64. Atle: Haha, selvfølgelig trengs menn for å befrukte, men det er en ekstrem liten jobb i forhold til det vi må gjennom for å få barn til verden. Det skal litt til å misforstå den 😉
   Når det gjelder pumping så er det absolutt ikke så lett som du forespeiler, flott om det fungerte for dere, men virker dessverre ikke som om du har lest deg særlig opp på det. Og å høre fra en mann at det “bare” er å pumpe…hahaha

  65. Mari: Takk Mari! Du har så mange gode poeng! Det er også forskning på at barn som blir presset til å spise ikke får et godt forhold til mat senere, dette lærte vi mye om under ernæring for barn i studiet mitt. Jeg er helt sikker på at vi vil se en nedgang i amming grunnet denne regelen, og en økning i ulønnet permisjon..

  66. Så enig i det du skriver, denne saken er så viktig! Vi måtte av forskjellige grunner begynne med erstatning når lille var bare en uke gammel, og det gjorde så utrolig vondt. Fødselen endte med hks, noe som var og fortsatt er utrolig tøft. Det å ikke kunne amme gjorde det hele helt forferdelig!
   MEN selvom jeg ikke ammer, skulle jeg ønske at vi fikk velge helt selv hva som er best for oss. Lille trenger fortsatt nærhet og kos fra mamma, og kropp mot kropp er fortsatt viktig selvom vi ikke ammer. Pappan må ta sine ti uker fordi vi ikke har økonomi til at jeg kan ta ulønnet permisjon, noe jeg sårt skulle ønske. La oss velge selv, og la så gjerne mamma ta hele permisjonen om det er det som er ønskelig, og passer best for lille og familien.

  67. Tonje: uff, det skjønner jeg så utrolig godt! Jeg synes du skal få lov til å synes det er trist, men også akseptere at det ble slik og at du gjorde det du kunne. Aksept har vært viktig for meg for å komme videre med ting i livet, er ikke helt der med ks men jobber med det. Så viktig å få gjøre det som blir riktig i hvert tilfelle mener jeg!

  68. Flott skrevet! Har brukt samme argumenter da jeg sendte et innlegg om akkurat dette til blant andre Storting, Hanne Bjurstrøm, diverse andre som er for en slik ordning, ulike aviser osv. Fikk trykket i lokalavisen her, håper vi får nødvendig oppmerksomhet via Facebook 😀 Bjurstrøm og co ønsker faktisk å øke fedrekvoten 20 uker!! De ønsker da 26 uker til mor, barnet er da potensielt under 6 måneder…. De gjør det vanskeligere for oss kvinner!

  69. Katrine gran Andersen: What?? Er det mulig? akkurat som om de ikke har lært noe av skandalen da alle anbefalte morsmelkerstatning fordi de trodde det var best…det er bare trist!

  70. Vi begynte å spare med engang vi fant ut vi ventet nr 2. Slik at jeg kan ha ulønnet permisjon. Min samboers forlag siden han ikke føler han kan tilby det jeg kan når hun er så liten. I tillegg er vi ikke garantert barnehageplass siden termin er etter 1 november. Å om vi skal ta ut permisjon med 100%lønn ville det ikke rekke til barnet er 1 år å kan begynne i barnehagen. Stressende puslespill.

  71. Jeg er hjemme med mi lille på 11 mnd i ett år, da far ikke hadde rett til permisjon pga han var arbeidsledig, og ikke hadde opptjent rettigheter. Så jeg får 100% i ett år. I dag har han jobb, men det er jeg som tjener mest i vårt forhold. Så langt har vi vært heldige!
   Det som irriterer meg mest er at fordi menn «ikke våger» å stå opp for seg selv og fortelle sjefen at han vil ta ut fedrekvote mer enn det som er lovpålagt så må man endre på loven så han slipper å spørre sjefen selv?? Ærligtalt mannfolk: stå opp for deg selv, både overfor kona og sjefen hvis dette er så viktig for deg! (Og det håper og tror jeg at det er!)
   Vi håper på et barn nummer to i fremtiden, og jeg kommer til å spare for å ha råd til å være hjemme lenger. Og har far veldig lyst til mer tid med barnet, så kan han vel gjøre det samme?
   Det er dette som ville vært likestilling for meg.

  72. 5 ord: Du burde settes på Stortingen.
   Dette er så langt det beste jeg har lest! Du er utrolig dyktig i det du gjør for å fremme poenget ditt.
   Det å få barn.. Det skal jo være livets største gave. Men med denne hinsides tiltaket de ønsker å sette i gang, det vil jo nærmest få mammaen til å grue seg til barnet ankommer verden. Tenk å MÅTTE skilles så altfor tidlig? Pga “likestilling”? Menn kan aldri bli kvinner, og kvinner kan aldri bli menn. Sånn er det bare. Kontraster er så viktig. Vi kan ikke gjøre alt menn kan, og vise versa.
   Det er bare så hinsides.. Nybakte mødre har mer enn nok å måtte bekymre seg for, men nå får de en potensilet en ny en som rammer hardt.
   Norge i ett nøtteskall.
   Keep up the good work, du er en vitkig stemme for oss kvinner <3 Og takk!

  73. Elisabeth: OMG, jeg vet! Er det mulig?? Min samboer hadde null problem med å takke nei til et jobbtilbud i sommer fordi han ville tilbringe den tiden med datteren sin, en ekte mann tørr å si ifra. Han møtte forøvrig kun respekt for det valget. Og det siste poenget ditt; AMEN! Om far vil ha mer fri, ta det!
   Stor klem <3

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg